Jak stosować maskę przeciwgazową?

Maski przeciwgazowe używane są do ochrony twarzy oraz wewnętrznych układów przed szkodliwym działaniem dymu, chemikaliów lub innych niebezpiecznych substancji. Maska musi być dobrze dobrana i przede wszystkim prawidłowo założona, tylko wtedy spełni właściwie swoje zadania.

Najczęściej używane rodzaje masek

Maski przeciwgazowe dzieli się przede wszystkim na filtracyjne i izolacyjne. Maska filtracyjna pobiera powietrze z zewnątrz i je przefiltrowuje, tak aby dostarczyć do organizmu powietrze bez zanieczyszczeń. Natomiast maski izolacyjne podłączone są do urządzenia, z którego pobierają czyste powietrze. Najczęściej są to różnej wielkości butle, które osoba używająca maskę może nieść ze sobą na plecach. Maski izolacyjne są bardziej skuteczne i przeznacza się je do używania w środowisku bardzo zanieczyszczonym, gdzie maska filtracyjna nie byłaby w stanie prawidłowo zadziałać.

Jak zbudowana jest maska przeciwgazowa?

Najbardziej charakterystyczna maska przeciwgazowa zbudowana jest z części twarzowej, węża oraz pojemnika, z którego podawane jest powietrze. W części twarzowej zamontowane są szkła umożliwiające orientowanie się w terenie. Maska wykonana jest z tworzywa, które szczelnie przylega do twarzy. W maskach filtracyjnych zamontowane są specjalne filtry. W komplecie zamieszczane są filtry służące do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed działaniem środków promieniotwórczych, biologicznych i trujących.

Postępowanie w przypadku alarmu

W razie alarmu trzeba mieć przy sobie naszykowaną i dobraną do wielkości głowy maskę. Czynności przygotowawcze należy wykonać wcześniej, tak aby w momencie używania maski mieć pewność, że będzie odpowiednio pasowała. Maska powinna być okresowo sprawdzana, czy nie uległa uszkodzeniu. W momencie usłyszenia alarmu wszystkie czynności muszą sprowadzać się tylko do prawidłowego założenia maski na twarz.

Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie maski

Po wyciągnięciu maski z torby należy rozchylić ją dłońmi. Ważne jest, aby pamiętać o nie wdychaniu skażonego powietrza. Następnie trzeba przystąpić do zakładania części twarzowej zaczynając od brody i przesuwając dłonie w kierunku czubka głowy. Przed całkowitym założeniem maski trzeba wypuścić powietrze z płuc i nasunąć maskę. Dopiero teraz można wziąć kolejny wdech.

Zdejmowanie maski odbywa się poprzez złapanie za komorę z zaworem i odciągnięcie tej części nieco w dół. Jednocześnie trzeba drugą ręką zsunąć maskę z głowy. Przy używaniu masek przeciwgazowych ważne jest zachowanie spokoju i nieuleganie panice.